Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia, Bộ NN-PTNT được giao quản lý các nhóm mặt hàng: hạt giống cây trồng; thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất khử khuẩn, khử trùng, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản; thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia tồn kho hiện nay đạt khoảng 430 tỷ đồng.

Trong những năm qua, công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia của Bộ này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đã thực sự phát huy hiệu quả trên thực tiễn, góp phần hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, đồng thời khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nông dân.

Bộ Nông nghiệp xin bán 258 tấn thuốc BVTV dự trữ
Bộ NN-PTNT muốn bán 258 tấn thuốc BVTV tồn trong kho dữ trữ quốc gia, số tiền thu được sẽ nộp ngân sách nhà nước

Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, thuốc BVTV dự trữ quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ. Bởi dịch hại cây trồng ít xuất hiện và bùng phát,một số địa phương có điều kiện đã chủ động kinh phí để xử lý khi dịch xảy ra.

 

Theo Bộ NN-PTNT, thuốc bảo vệ thực vật là hóa chất độc hại, thời gian sử dụng ngắn (từ 2-3 năm) nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng dẫn tới phát sinh chi phí, tốn kém cho ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, tồn kho dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật gần 258 tấn, với giá trị gần 42 tỷ đồng.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật khỏi Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Trường hợp được Ủy ban thường vụ Quốc hội chấp thuận, Bộ này sẽ tổ chức xuất bán lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn kho, số tiền thu được nộp ngân sách Nhà nước.

L.Minh