Ngày 15/4, Bộ Công Thương gửi công văn hoả tốc xin ý kiến Bộ NN-PTNT về vấn đề gạo nếp có tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không cũng như tác động, ảnh hưởng của gạo nếp được trồng tại tỉnh Long An và tỉnh An Giang đối với an ninh lương thực quốc gia.

Trả lời vấn đề này, Bộ NN-PTNT cho biết, danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Nghị định số 94/2013-NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ Quốc gia.

Còn về diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến (quy gạo) của gạo nếp tại hai tỉnh Long An và An Giang, Bộ NN-PTNT thông tin: Vụ Hè Thu năm 2019, tỉnh Long An gieo trồng khoảng 64 nghìn ha, sản lượng ước 305 nghìn tấn lúa nếp, tương đương 183 nghìn tấn gạo nếp.

Bộ Nông nghiệp kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp
Bộ NN-PTNT kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu mặt hàng gạo nếp 
 

Vụ Đông Xuân 2019-2020, tỉnh này diện tích gieo trồng khoảng 65 nghìn ha, sản lượng ước 430 nghìn tấn lúa nếp, tương đương khoảng 258 nghìn tấn gạo nếp.

Còn tại tỉnh An Giang, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu năm 2019 khoảng 27 nghìn ha, sản lượng ước 155 nghìn tấn lúa nếp, tương đương khoảng 93 nghìn tấn gạo nếp. Vụ Thu Đông 2019 gieo trồng khoảng 18 nghìn ha, sản lượng ước 108 nghìn tấn lúa nếp, tương đương 65 nghìn tấn gạo nếp. Vụ Đông Xuân 2019-2020 diện tích gieo trồng khoảng 44 nghìn ha, sản lượng ước 325 nghìn tấn lúa nếp, tương đương khoảng 195 nghìn tấn gạo nếp.

Theo đó, Bộ NN-PTNT kiến nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hóa của vụ Đông Xuân 2019-2020 và đề nghị Bộ Công Thương cung cấp tình hình xuất khẩu, nhu cầu của thị trường để làm cơ sở điều tiết tỷ lệ diện tích và sản lượng lúa nếp trong các vụ tiếp theo.

T.An