Cụ thể, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hàng năm. Như vậy, cứ có hoạt động kinh doanh là phải đóng loại lệ phí này, bên cạnh nghĩa vụ phải đóng các loại thuế khác phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Trong bối cảnh Nhà nước đang thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp mới, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân, cắt giảm các chi phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, thì việc thu lệ phí môn bài ngay khi người dân bước vào kinh doanh, theo VCCI, đã đi ngược lại chủ trương và tinh thần này.

Bỏ lệ phí môn bài trong năm đầu kinh doanh nên hay không?
Hộ kinh doanh chuyển đổi cũng được đề xuất miễn phí môn bài 3 năm

Thế nhưng, lệ phí môn bài được quy định trong Luật phí và lệ phí, Nghị định này không thể quy định khác hơn. Do đó, VCCI đề nghị, về lâu dài, nên bỏ lệ phí môn bài ra khỏi Luật phí và lệ phí.

Đa phần các quy định được sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo là phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hơn nữa, những sửa đổi, bổ sung này dự báo sẽ tạo thuận lợi đáng kể về mặt chi phí cũng như thủ tục cho các chủ thể kinh doanh từ khi khởi sự cho đến những năm đầu hoạt động kinh doanh.

Bởi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Dự thảo thì tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu (từ ngày 01/01 đến 31/12) sẽ được miễn lệ phí môn bài. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Tuy nhiên, với các tổ chức thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 10/1 năm sau. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1  hàng năm.

Riêng đối với doanh nghiệp thành lập vào giữa hoặc cuối năm, nếu kê khai và nộp tờ khai trước ngày 30/1 năm sau thì sẽ xảy ra trường hợp: doanh nghiệp sẽ không được miễn đủ một năm (nếu nộp ngay vào năm sau năm thành lập) hoặc đã được miễn quá một năm (nếu nộp ngay vào năm sau của năm được miễn).

Trường hợp tương tự với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ gia đình sang doanh nghiệp trong thời điểm giữa hoặc cuối năm.

(Theo Dân trí)