Với tầm nhìn nhạy bén, đầu óc sáng tạo, mô hình nuôi cá lăng lồng bè trên lòng hồ sông đà đã góp phần thay đổi tập quán đánh bắt cá tự nhiên, nâng cao công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tổn nguồn mã gen quý của loài cá lăng. Tạo ra hình mẫu về phát triển kinh tế cho cộng đồng, từng bước thúc đẩy sự phát triển của một miền quê sơn cước.

 (Theo Dân Việt)