Thương hiệu Petrovietnam

Thành tựu to lớn của Petrovietnam là đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp khí, điện và dịch vụ kỹ thuật - công nghệ cao.

Từ chỗ không có dầu khí, đến nay công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí đã xác định được trữ lượng dầu khí của các phát hiện tới trên 1,4 tỉ tấn quy dầu và đã nghiên cứu đánh giá tiềm năng còn lại của Việt Nam là 1,6-2,8 tỉ tấn quy dầu, đủ khả năng cân đối bền vững cho hoạt động khai thác, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước trong những thập niên tới.

Trong đó, đã có gần 30 mỏ được phát triển, gia tăng trên 800 triệu tấn trữ lượng thu hồi, khai thác trên 400 triệu tấn dầu và gần 150 tỷ m3 khí, 13 triệu tấn LPG và condensat…

Bản sắc văn hóa Petrovietnam

Bản lĩnh vượt khó

Nếu trong những điều kiện thuận lợi bình thường, người lao động dầu khí luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì trong hoàn cảnh khó khăn, người dầu khí càng thể hiện bản lĩnh cũng như ý chí, nghị lực của mình.

Bản sắc văn hóa Petrovietnam

Năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm thành lập, Petrovietnam vừa phải tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí. Tuy nhiên, Petrovietnam đã có những hành động quyết liệt, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Gói giải pháp ứng phó khủng hoảng kép. Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng năm 2020.

 

Trước những khó khăn của năm 2021, tập đoàn đã nỗ lực ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ; kết quả khai thác dầu thô tháng 10 vượt 6,6% kế hoạch tháng 10, tính chung 10 tháng đạt 9,09 triệu tấn, vượt 12,4% kế hoạch 10 tháng. Từ đó, Petrovietnam đã đóng góp vào nguồn thu Ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp tục được Fitch Ratings duy trì mức xếp hạng tín dụng độc lập ở mức BB+; 5 năm liền trong top 5 Profit 500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam....

Tự hào văn hóa Petrovietnam

Tại các đơn vị thành viên của tập đoàn, thời điểm chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm cũng là lúc công tác thực hiện văn hoá doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ, phát huy tối đa các giá trị nền tảng của từng đơn vị, từ đó vận động CBCNV chung tay, hợp sức vượt qua khủng hoảng.

Mặc dù phải nỗ lực chống chọi với những khó khăn đan xen, nhưng nghĩa tình dầu khí vẫn được tập đoàn và các đơn vị thành viên duy trì đều đặn thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá - xã hội, an sinh xã hội với hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ chống dịch bệnh, hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và người nghèo trong cả nước đã được tập thể người lao động Petrovietnam trao đi bằng sự đồng cảm và sẻ chia.

Bản sắc văn hóa Petrovietnam

“Tái tạo văn hóa Petrovietnam” đã trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của tập đoàn và các đơn vị. Trong 10 tháng đầu năm 2021, công tác triển khai văn hoá doanh nghiệp với khối lượng công việc lớn vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc với sự đồng thuận cao trong toàn Tập đoàn.

Với các giá trị bản sắc văn hóa dầu khí được xây dựng, hình thành và hun đúc qua suốt chiều dài lịch sử phát triển Petrovietnam, văn hóa Petrovietnam đã trở thành một phần không thể thiếu, gắn với mọi hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Mỗi thành viên của đại gia đình Petrovietnam đều thấu hiểu, trân trọng, gìn giữ những giá trị tinh túy nhất của văn hóa dầu khí, coi đó là kim chỉ nam cho mỗi hành động. Đó chính là giá trị tinh thần rất quan trọng của người lao động dầu khí, tinh thần của văn hóa Petrovietnam.

Bản sắc văn hóa Petrovietnam
Bản sắc văn hóa Petrovietnam

Minh Ngọc