Ngày 24/7/2020 Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai thúc đẩy kế hoạch phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm, Bảo Minh đạt doanh thu 2.381 tỷ đồng
Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Riêng trong quý II/2020, tổng doanh thu tăng 6% so với quí II/2019, đạt 886 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính không có sự thay đổi đang kể so với cùng kì năm trước. Chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh 52% so với cùng kì năm trước xuống mức 5,8 tỉ đồng. 

Dịch bệnh Covid-19 tác động lớn đến nền kinh tế, gây khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập dẫn đến việc làm giảm khả năng tài chính tham gia bảo hiểm mới. Ngoài ra dịch bệnh đã ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải biển dẫn đến doanh thu phí bảo hiểm của các nghiệp vụ giảm so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Đặc biệt trong 6 tháng cuối năm, với tình hình nên kinh tế hiện nay, khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu cần phải có sự cố gắng  rất lớn của các cán bộ nhân viên  Bảo Minh.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Bảo Minh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của từng công ty thành viên trong thời gian dịch bệnh tấn công. Bên cạnh đó, cũng lưu ý những mặt chưa đạt được, các vấn đề còn hạn chế trong mảng kinh doanh, đồng thời cũng đưa ra những định hướng, chỉ đạo sát sao cho công tác triển khai kế hoạch kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2020.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc các công ty thành viên của Bảo Minh đã đóng góp các ý kiến tham luận nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu do Ban Điều hành đề ra cho năm 2020.

6 tháng đầu năm, Bảo Minh đạt doanh thu 2.381 tỷ đồng

Doãn Phong