Trong những năm gần đây tình trạng khai thác, đánh bắt thủy sản chưa được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng ngư cụ đánh bắt chưa đúng quy định, thiếu chọn lọc... là những nguyên nhân chính làm cho nguồn lợi thủy sản suy giảm.

Ông Tạ Hữu Hùng- Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ khẳng định, đây là việc làm thường niên có ý nghĩa thiết thực, từng bước phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm, đa dạng hóa các giống loài thủy sản ở các vùng nước tự nhiên của địa phương, tạo sinh kế cho người dân, góp phần ổn định sản xuất, đời sống cho nhân dân, đặc biệt là hộ dân trong khu vực. Ngoài ra, chương trình cũng giúp nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

35.000 con cá giống thả xuống hồ thủy điện Bản Vẽ
 

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước là điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, mang lại nguồn thu nhập cao, tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều bà con nhân dân trong khu vực.

Tại buổi lễ thả cá, thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO1), ông Nguyễn Tiến Chương- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động thả cá lòng hồ thủy điện. Hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ và là cơ hội để phía công ty thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, cũng như nâng cao nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc thả cá có vai trò tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tương Dương và khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

H.N