Với những kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân Hà Nội không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 dự kiến đạt 46 triệu đồng/năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, dự kiến hết năm 2018, thành phố Hà Nội có 08 huyện và 324 xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 30 xã so với năm 2017 - vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 26 xã).

Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 86,06%, trong đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các huyện, thị xã đạt 83,53%. Có 100% số xã kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% (năm 2016), giảm xuống còn dưới 2,57% (năm 2017), dự kiến năm 2018 còn khoảng 2,1%.

 

Với 126 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, Hà Nội đã tăng 20 mô hình so với cuối năm 2017. Trong đó các địa phương có nhiều mô hình như: Mê Linh 18 mô hình, Gia Lâm 17 mô hình, Thường Tín 14 mô hình, Sóc Sơn có 9 mô hình, Thanh Oai có 9 mô hình, Phúc Thọ có 8 mô hình, Đông Anh có 8 mô hình, Đan Phượng có 8 mô hình,... Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay tuy quy mô còn nhỏ, nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thực tế của Hà Nội.

2018: nông dân Hà Nội kiếm 46 triệu đồng/người

Đến nay, Hà Nội có 118 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tăng 47 mô hình liên kết so với cuối năm 2017. Các địa phương có nhiều mô hình liên kết là Ứng Hòa: 21 mô hình, Gia Lâm: 18 mô hình, Đông Anh: 14 mô hình, Quốc Oai: 9 mô hình, Sóc Sơn: 9 mô hình, Mỹ Đức: 8 mô hình, Chương Mỹ: 7 mô hình…

Hà Nội hiện đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao, cụ thể: duy trì được 154 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao; 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung; 50 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung; 56 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; 76 xã chăn nuôi trọng điểm với 4.294 trại chăn nuôi ngoài khu dân cư (tăng so với năm 2017 là 484 trại); xây dựng được 12 nhãn hiệu tập thể cho các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao…

Diệu Thúy