Cụ thể, tổng giá trị dự kiến giảm là trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 6 tháng. Trong đó, đợt 1 hơn 9.300 tỷ đồng đã được giảm trực tiếp cho khách hàng trong kỳ hóa đơn từ tháng 4 đến tháng 6, đợt 2 dự kiến số tiền giảm lên trên 3.000 tỷ đồng.

Trong đợt 1, hơn 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh được giảm 10% giá bán lẻ điện; 100% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt (tương ứng 26,6 triệu hộ dân) được giảm 10% giá điện của bốn bậc thang đầu.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Đối với giá bán buôn điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt, được giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% cho các mục đích khác. Đồng thời, giảm 10% giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, các chợ.

EVN giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám, chữa bệnh COVID-19 tập trung; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân COVID-19.

Một năm 2 lần giảm giá, 12.300 tỷ đồng tiền điện ở lại túi dân
EVN giảm giá điện 2 lần trong năm nay để hỗ trợ khách hàn.
 

Mới đây, ngày 17/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện.

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, toàn bộ khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tương ứng 26,6 triệu hộ gia đình đều được giảm 10% giá điện của 4 bậc thang đầu. Trong đó chủ yếu là các hộ gia đình sử dụng dưới 300 kWh/tháng là 22,8 triệu hộ gia đình (chiếm tỷ lệ 85,7%).

Ngoài ra còn có hơn 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh cũng được giảm 10% giá bán lẻ điện. Các khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng điều kiện của Luật Du lịch năm 2017 còn được chuyển đổi từ giá kinh doanh sang giá sản xuất.

Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020.

L.Bằng

Giảm 10% tiền điện sinh hoạt trong 3 tháng cuối năm

Giảm 10% tiền điện sinh hoạt trong 3 tháng cuối năm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 180 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện.