Nhiều chỉ tiêu tài chính tăng cao

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Techcombank, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng này đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt mức 46,1% và 3,7%. Đặc biệt, nguồn vốn vững mạnh với tỷ lệ CAR Basel II đạt 15,2%.

Thu nhập từ lãi (NII) đạt 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 56,0% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) tăng trưởng 31,5%, đạt 2,8 nghìn tỷ đồng với sự đóng góp từ tất cả các loại hình phí chủ chốt. Bên cạnh đó, thu nhập phí liên quan tới chứng khoán - cấu phần lớn nhất trong NFI tăng trưởng 18,4%, bao gồm 420 tỷ đồng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu và 865 tỷ đồng phí từ các dịch vụ khác (bao gồm phí từ hoạt động ủy thác, tư vấn và đại lý, phí môi giới và phí quản lý quỹ.

Cùng với đó, dịch vụ bảo hiểm tăng 60,1% về doanh thu khai thác mới (APE). Phí bảo hiểm tăng 48,1% so với cùng kỳ bất chấp sự ảnh hưởng từ Covid-19.

Chi phí hoạt động tăng 29,6% so với cùng kỳ lên 5,2 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 28,4% do các khoản đầu tư về IT và marketing ghi nhận độ trễ do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Chi phí dự phòng ở mức 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Techcombank công bố kết quả kinh doanh nửa đầu 2021 với nhiều con số ấn tượng

Cuối quý II/2021, tổng tài sản Techcombank đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại 30/6/2021 đạt 353,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%. Đại diện Techcombank đánh giá, nhu cầu tín dụng duy trì ổn định, với sự gia tăng đáng kể của dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tăng 16,0% trong kỳ. Dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp lớn tăng khoảng 11,0%.

Về huy động vốn, đại diện Techcombank cho biết, tổng tiền gửi tại ngày 30/06/2021 đạt 289,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và 4,3% kể từ đầu năm. Tỷ lệ CASA đạt 46,1% tại thời điểm ngày 30/6/2021 (không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2020). Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 55,1% trong vòng 12 tháng vừa qua và đạt 133,4 nghìn tỷ đồng.

 

Thu hút gần nửa triệu khách hàng mới

Theo báo cáo, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của Techcombank tăng lần lượt 56,9% và 52,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 155,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,8% so với ngày 30/6/2020. Điều này do ngân hàng đã tối ưu hóa cấu trúc vốn, ưu tiên các nguồn vốn có lãi suất thấp.

Đồng thời, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi đạt 76,6%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 39,1%, cao hơn mức 33,9% vào cuối năm 2020. Ngân hàng cũng duy trì vị thế vốn với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý theo Basel II đạt 15,2%, cao hơn yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt mức 46,1% và 3,7%.

Tính đến ngày 30/6/2021, tỷ lệ nợ xấu đạt mức 0,4%, thấp hơn mức 0,9% tại quý II/2020 và duy trì mức 0,4% đã công bố cuối quý I/2021. Theo báo cáo, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm cuối quý II/2021 là 259%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2/2021 là 259%.

Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 giảm xuống còn 2,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,8% dư nợ hiện tại. Đại diện Techcombank cho biết, khoảng 67% số khách hàng trong chương trình này đã hoàn tất hoặc trả một phần nợ tái cơ cấu tính đến hết tháng 6/2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Techcombank đã thu hút thêm gần nửa triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà Ngân hàng phục vụ lên 8,9 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 296,9 triệu giao dịch (tăng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 4,3 triệu tỷ đồng (tăng 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Techcombank đang niêm yết tại HOSE với mã chứng khoán TCB. Đây là ngân hàng được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp hạng Ba3, triển vọng Tích cực. Đồng thời, đây cùng là ngân hàng duy nhất chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody’s. S&P xếp hạng Techcombank BB-, triển vọng Ổn định.

Ngân hàng Techcombank được Euromoney trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018, 2021 và được FinanceAsia vinh danh “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2020, 2021.

Doãn Phong