Phát biểu tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhận định 2019 là năm nền kinh tế nói chung và TTCK phải chịu tác động bởi diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới và căng thẳng thương mại giữa các nước lớn. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và TTCK vẫn giữ được đà tăng trưởng với VN-Index tăng 7,5% về chỉ số và 10,6% về quy mô vốn hóa, tương đương 79,2% GDP (chỉ tính riêng cổ phiếu).

Theo bộ trưởng Dũng, huy động vốn trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu đều tăng trưởng đột phá. Thị trường trái phiếu đã đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nợ cho ngân sách Nhà nước, thị trường cổ phiếu, thị trường phái sinh đều tăng trưởng vượt kỳ vọng.

chứng khoán,thị trường chứng khoán,Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,Ủy ban chứng khoán
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán 2020.

Năm 2019, bên cạnh Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11, các Sở GDCK đã đưa thêm hai sản phẩm mới là hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch, góp phần hoàn thiện cấu trúc hàng hóa trên TTCK, giúp đa dạng hóa các lựa chọn đầu tư trên thị trường.

Bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình tài chính toàn cầu biến động mạnh, nhà đầu tư có xu hướng rút vốn khỏi thị trường mới nổi, thị trường cận biên thì dòng vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vẫn vào ròng 2,7 tỷ USD, điều này thể hiện sự đánh giá lạc quan của cộng đồng nhà đầu tư ngoại với TTCK Việt Nam.

Bộ trưởng tin tưởng khi Luật Chứng khoán mới thực thi sẽ giúp cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao năng lực, chất lượng, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả bền vững.

Bước sang năm 2020, Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình kinh tế, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và hoàn tất công tác cổ phần hóa DNNN của chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng tin tưởng rằng với ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vừa được ban hành, TTCK Việt Nam 2020 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, là kênh huy động và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

chứng khoán,thị trường chứng khoán,Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,Ủy ban chứng khoán
Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá tốt sự phát triển TTCK 2019.
 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm 2020, gồm:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 vừa được Quốc hội thông qua, mục tiêu hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTCK đầy đủ, bao quát và hoàn chỉnh vào đầu năm 2021, khi Luật chứng khoán mới có hiệu lực.

Thứ hai, đẩy nhanh việc cơ cấu lại TTCK theo Đề án cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thành lập Sở GDCK Việt Nam và hoàn thiện đó sắp xếp lại bộ máy Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo đề án cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến 2025 theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin cho TTCK, thông qua việc tiếp nhận nghiệm thu hệ thống giao dịch mới của gói thầu KRX trong năm 2020.

Thứ tư, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc,  cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn cổ phần Nhà nước theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu giải pháp tăng thanh khoản cho thị trường, đa dạng hóa sản phẩm trên TTCK phái sinh và TTCK cơ sở.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư, nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro.

Thay mặt thị trường chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cam kết sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến thị trường cùng với các Bộ ngành liên quan, hai Sở GDCK, TTLKCKVN cùng với các thành viên thị trường biến các chỉ đạo của Bộ trưởng thành các chương trình hành động cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ trưởng đã giao.

M. Hà