- Năm 2015, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) nhận được thu nhập hàng trăm triệu/tháng. Còn nhân viên của SCIC trung bình “đút túi” khoảng 37 triệu/tháng.

Báo cáo quản trị của Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) năm 2015 vừa công bố cho thấy bình quân thu nhập của lãnh đạo và nhân viên tại đây khá cao so với mặt bằng chung khối doanh nghiệp Nhà nước.

Cụ thể, 6 lãnh đạo chủ chốt của công ty có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC (nghỉ hưu từ tháng 1/5/2016) nhận về hơn 1,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân mỗi tháng của ông Đạo là 119 triệu đồng.

4 Phó tổng giám đốc, gồm: ông Lê Song Lai, ông Hoàng Nguyên Học, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Nhữ Thị Hồng Liên cũng có thu nhập gần 1,3 tỷ đồng trong năm 2015.

Kiểm soát viên Nguyễn Quốc Trị cũng nhận về gần 1,1 tỷ đồng trong năm 2015.

Vì sao sếp SCIC hưởng thu nhập tiền tỷ?

Lãnh đạo SCIC thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng còn nhân viên cũng nhận về 37 triệu đồng/tháng

Thu nhập của dàn lãnh đạo SCIC được liệt kê thành hai mục là thù lao/tiền lương và mục khác là “tổng các lợi ích khác”. Trong đó, thu nhập từ tiền lương/thù lao của nhiều lãnh đạo SCIC thấp hơn đáng kể mục “tổng các lợi ích khác”.

Chẳng hạn, ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC có thù lao/tiền lương năm 2015 là 576 triệu đồng, trong khi ở mục “tổng các lợi ích khác” ông Đạo được hưởng gần 852 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ “tổng các lợi ích khác” bao gồm những nguồn thu nhập nào.

Trước các ý kiến khác nhau về mức thu nhập này, chiều ngày 6/7, SCIC đã chính thức lên tiếng.

SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao cho viên chức quản lý và người lao động SCIC tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh của SCIC.

SCIC cho hay năm 2015, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SCIC thực hiện vượt mức so với kế hoạch kinh doanh được phê duyệt

 

Trong tổng thu nhập của lãnh đạo, SCIC cho biết có một số khoản thù lao, tiền thưởng được hình thành từ năm 2014 nhưng chi trả trong 2015.

Đối với tiền thưởng cho các lãnh đạo, SCIC giải thích, theo quy định, việc quyết toán tiền thưởng cho viên chức quản lý được thực hiện theo nhiệm kỳ của viên chức quản lý và được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch hội đồng thành viên. Cho nên SCIC cũng dồn chi trả một số khoản các năm trước sang năm 2015 (là năm cuối nhiệm kỳ).

Trước đó, Báo cáo tài chính năm 2015 mới đây của SCIC cũng cho thấy, mức chi bình quân cho mỗi cán bộ, nhân viên SCIC đạt 37 triệu đồng/tháng – cao hơn 9% so với con số 34,4 triệu đồng/tháng của năm 2014.

SCIC cho hay, chi phí cho người lao động bao gồm nhiều khoản như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, tiền ăn ca, tiền điện thoại…. và cả tiền lương dự phòng cho năm sau (là khoản người lao động chưa được hưởng trong năm 2015).

Các khoản thu nhập này đều là những khoản thu nhập trước thuế, khi chi trả cho viên chức quản lý và người lao động, SCIC thực hiện khấu trừ thuế thu nhập các nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

SCIC cho biết đang báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này và hứa hẹn sẽ có các thông tin chi tiết tiếp theo trên cơ sở kết quả báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lương Bằng