Bộ Tài chính muốn xử lý dứt điểm các khoản vay vốn của Tổng công ty Sông Đà cho Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long khi Tổng công ty Sông Đà cổ phần hóa.

Tham gia vào phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Sông Đà tiếp tục quản lý, theo dõi, hạch toán các khoản công nợ và thực hiện các nghĩa vụ trả nợ liên quan đến khoản vay Chính phủ bảo lãnh đối với Dự án Xi măng Hạ Long cho đến khi phương án tài chính (bao gồm nghĩa vụ nợ kèm theo) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở dĩ, Bộ Tài chính phải đề cập đến vấn đề này bởi sau một thời gian thua lỗ, dự án xi măng Hạ Long đã được giao về cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) quản lý. Điều này làm phát sinh những rắc rối về chủ thể trả nợ cho dự án xi măng Hạ Long mà Bộ này từng phải đứng ra trả nợ thay.

Vay nước ngoài làm ăn thua lỗ: Món nợ Xi măng Hạ Long
Dự án xi măng Hạ Long vốn hơn 6.400 tỷ từng thua lỗ nặng dưới thời Sông Đà.

Cho nên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các bên (VICEM, Sông Đà và Xi măng Hạ Long) cần ký thỏa thuận 3 bên về việc đảm bảo nguồn trả nợ đúng hạn đối với các khoản vay nước ngoài và khoản vay lại đối với Bộ Tài chính mà Tổng công ty Sông Đà là bên vay.

 

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty VICEM xử lý dứt điểm các khoản vay Bộ Tài chính và khoản vay bảo lãnh Chính phủ trước khi Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà chuyển thành công ty cổ phần.

Mặt khác, các khoản vay vốn của Tổng công ty Sông Đà cho Dự án Xi măng Hạ Long phải ghi cụ thể trong cáo bạch khi bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.

Trước ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cho biết: Từ khi VICEM thực hiện tiếp nhận chuyển giao vốn từ Tổng công ty Sông Đà và tiến hành tái cơ cấu dự án xi măng Hạ Long, bước đầu, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã có chuyển biến rõ rệt, giảm lỗ gần 100 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2015.

“Công ty bắt đầu bố trí được nguồn trả nợ các khoản vay đến hạn trong năm 2016, lần đầu tiên tự trả nợ được Ngân hàng NATIXIS khoảng 14 triệu EURO, những tháng gần đây chấm dứt lỗ. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc vẫn đang được tháo gỡ”, Bộ Xây dựng cho biết.

Đối với các khoản vay nước ngoài của Ngân hàng NATIXIS, vay lại khoản vay NIB, ADB và vay Quỹ tích lũy trả nợ để trả cho khoản vay nước ngoài của Ngân hàng NATIXIS, Bộ Xây dựng cho hay đến thời điểm này, Tổng công ty Sông Đà vẫn đang thực hiện quản lý, theo dõi, hạch toán các khoản công nợ phải thu, phải trả và thực hiện các nghĩa vụ trả nợ liên quan đến các khoản vay này theo quy định của pháp luật và các hợp đồng vay.

Bộ Xây dựng cho biết đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty VICEM và Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long thực hiện tái cơ cấu Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng phương án khả thi để trả nợ các khoản vay Bộ Tài chính và khoản vay bảo lãnh Chính phủ.

Đồng thời làm các thủ tục chuyển giao chủ thể nhận các khoản nợ vay mà Tổng công ty Sông Đà đứng tên hợp đồng vay để xử lý dứt điểm các khoản vay trên trước khi Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà chuyển thành công ty cổ phần.

L.Bằng