(Theo Zing)

Mạo danh app cho vay của ngân hàng để lừa đảo

Mạo danh app cho vay của ngân hàng để lừa đảo

Một số tổ chức, cá nhân chưa được cấp phép đã mạo danh app (ứng dụng) cho vay của ngân hàng nhằm lừa khách hàng đóng phí để được chuyển tiền, thu lợi bất chính.