Đơn vị này chỉ thực hiện gia hạn trên phần mềm quản lý thu, sổ thẻ (TST) đối với các trường hợp tiếp tục tham gia BHYT.

Thông tin trên có trong công văn số 5869/BHXH-CST do BHXH thành phố Hà Nội  ban hành gửi các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019.

Từ năm 2019: Chỉ gia hạn thẻ Bảo hiểm Y tế trên phần mềm
 

Để tránh tình trạng sai, sót chưa được gia hạn thẻ trên hệ thống, BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phối hợp thực hiện: Liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để xác định và xử lý kịp thời cho người tham gia đi khám, chữa bệnh có cung cấp thẻ BHYT khi tra cứu dữ liệu trên hệ thống Giám định không còn giá trị sử dụng từ 01/01/2019 nhưng người bệnh khẳng định có tham gia BHYT.

Thanh toán cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày (theo quy định tại Khoản 9 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ) cho người có thẻ BHYT đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nhưng thẻ hết giá trị sử dụng.

(Theo ĐS&PL)