Bộ Tài chính cho biết: Ngày 17/8, UBND TP.HCM có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị trung ương hỗ trợ số tiền là 27.967,9 tỷ đồng và 142.200.000 kg gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực dự kiến cho 1.580.110 hộ, với 4.740.330 người (bình quân 3 người/hộ) lao động nghèo trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đề nghị trên, Bộ Tài chính cho rằng đây là chính sách đặc thù do UBND TP.HCM đề xuất. Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Chưa duyệt đề nghị trung ương hỗ trợ 28 nghìn tỷ của TP.HCM
Người nghèo ở TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Trên cơ sở đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh về hỗ trợ 142.000 tấn gạo để cấp cho 4,7 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian 2 tháng, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐTTg ngày 20/8/2021; trong đó giao Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) xuất cấp 71.104,95 tấn gạo cho UBND TP.HCM để cấp cho 4.740.330 người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian 1 tháng.

 

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã triển khai xuất 14.549,29 tấn/71.104,95 tấn (đợt 1) để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ LĐ-TB&XH cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.

Theo đó, sẽ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Lương Bằng

TP.HCM đề xuất cấp gần 28 nghìn tỷ hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

TP.HCM đề xuất cấp gần 28 nghìn tỷ hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

Theo UBND TP.HCM, qua rà soát, TP có số hộ lao động nghèo dự kiến hỗ trợ là 1.580.110 hộ; số người lao động nghèo dự kiến hỗ trợ 4.740.330 người với tổng kinh phí gần 28 nghìn tỷ đồng.