Đây là nội dung đáng chú ý trong các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ được ban hành vào ngày 13/3.

Cụ thể, văn bản số 1680/NHNN-TT nêu rõ: thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, NHNN đã chỉ đạo Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ lần 2 trong năm 2020.

Theo đó, NAPAS sẽ giảm 50% đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị từ 500.001 đồng - 2.000.000 đồng (Giảm từ 1.800 đồng/giao dịch xuống còn 900 đồng/giao dịch; Thời gian áp dụng từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

 
Tiếp tục giảm 50% phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng
 Phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị trên 500.000 đồng đến 2 triệu đồng sẽ được giảm 50%.

Bên cạnh đó, CIC cũng thực hiện chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các món thanh toán có giá trị từ 500.001 đồng - 2.000.000 đồng cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí mà NAPAS đã điều chỉnh giảm (900 đồng/giao dịch); khuyến khích các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NAPAS đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

Triển khai thực hiện điều chỉnh giảm giá sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với khách hàng (nếu TCTD có thu từ khách hàng) tương ứng với mức giảm trừ chiết khấu do CIC thực hiện đối với TCTD.

Cũng trong ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 1678 gửi CIC chấp thuận đề xuất chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo đề xuất của CIC.

Trong văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu CIC thông báo cụ thể chương trình giảm tiền sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng tới các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phối hợp áp dụng các chính sách miễn/giảm phí dịch vụ tương ứng cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành văn bản số 1679 gửi NAPAS, chấp thuận đề xuất giảm phí đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đối với các giao dịch có giá trị từ 500.001 - 2.000.000  đồng theo đề xuất của người đại diện vốn Nhà nước tại NAPAS; thời gian thực hiện từ ngày 25/3/2020.

Qua đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu người đại diện vốn Nhà nước tại NAPAS có trách nhiệm phối hợp với hội đồng quản trị, ban điều hành triển khai thực hiện và thông báo cụ thể chương trình miễn giảm, phí tới các đơn vị thành viên để phối hợp triển khai thực hiện. Đồng thời, có văn bản đề nghị các đơn vị thành viên thực hiện giảm giá cho khách hàng của các đơn vị với mức giảm tối thiểu bằng mức của NAPAS đã giảm trừ cho các đơn vị thành viên.

Đây là lần miễn, giảm phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng thứ 2 trong năm nay. Trước đó, vào đầu tháng 2/2020, NAPAS cũng đã miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến (online) các dịch vụ công (dự kiến áp dụng đến hết tháng 12/2020); giảm phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ (từ 500 nghìn đồng/giao dịch trở xuống) từ 1.800 đồng/giao dịch xuống 500 đồng/giao dịch, áp dụng từ 5/2/2020. Đã có 32 ngân hàng thực hiện miễn, giảm phí giao dịch trong đợt 1.

Anh Tuấn