Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Đối tượng được áp dụng là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.12.2019.

Tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH 2019 được tính thế nào?
Năm 2019 có nhiều thay đổi liên quan đến tiền lương, BHXH. Ảnh minh họa. 

Thứ hai là người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.12.2019.

Tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh như sau:

- Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm (TL):

TL = (Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm)  x  (Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng)

 

Chi tiết ở bảng dưới đây:

Tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH 2019 được tính thế nào?
Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 ở trên. Ảnh chụp màn hình. 

- Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm (TN):

TN = (Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm) x  (Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng)

Chi tiết ở bảng dưới đây:

Tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH 2019 được tính thế nào?
Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2. Ảnh chụp màn hình. 

(Theo Dân Việt)