Sự chênh lệch giữa người được thưởng tết cao nhất và thấp nhất qua các năm vẫn ở mức cao, gấp hàng nghìn lần.

Thưởng Tết cao nhất: Đà Nẵng 411 triệu, Khánh Hòa 120 triệu