Báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho thấy: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng ước đạt 779 nghìn tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa giảm 10,6%; thu về dầu thô giảm 32,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 51,2% dự toán, giảm 20,5% so cùng kỳ năm 2019.

Vụ Ngân sách nhà nước cho hay, chỉ có 6/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 58%), nhưng chủ yếu là các khoản thu nhỏ hoặc tiền sử dụng đất, 6 khoản thu còn lại không đảm bảo tiến độ dự toán và giảm mạnh so cùng kỳ năm 2019.

Chi 17 nghìn tỷ chống dịch và hỗ trợ người dân khó khăn
Ngân sách Nhà nước đã chi 17 nghìn tỷ chống dịch Covid-19

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 21%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 12,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 20,5%...

 

Ngoài nguyên nhân do tác động của dịch Covid-19, số thu ngân sách 7 tháng còn bị ảnh hưởng một phần do điều chỉnh chính sách thu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đến ngày cuối cùng gia hạn thuế, tổng số tiền được gia hạn khoảng hơn 53 nghìn tỷ đồng.

Chi ngân sách 7 tháng ước đạt 855,5 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 40,8% dự toán, tuy có cải thiện về tiến độ giải ngân so với năm 2019, song vẫn ở mức thấp so với yêu cầu...

Theo Bộ Tài chính, ngân sách đã chi khoảng 17,77 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

H.Duy

Tăng trưởng giảm, ngân sách hụt thu: Chính phủ ra giải pháp ứng phó

Tăng trưởng giảm, ngân sách hụt thu: Chính phủ ra giải pháp ứng phó

Trường hợp tăng trưởng GDP khoảng 4,5%, thu ngân sách dự kiến giảm khoảng 163 nghìn tỷ đồng.