Việc thoái vốn nhà nước khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm của các “ông lớn” nhà nước đang được triển khai thực hiện, có những khoản đầu tư hàng trăm tỷ đồng bị mất trắng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2011- 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm là lĩnh vực Bất động sản, Chứng khoán, Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm và Quỹ đầu tư).

Thoái hơn 800 tỷ vốn nhà nước với giá 0 đồng

 

Tổng số vốn thoái được 11.036 tỷ đồng và giá trị thu về 10.742 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho hay, số thu về giảm so với sổ sách do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thoái 800 tỷ đồng và Tổng công ty Lương thực miền Nam thoái 1,3 tỷ đồng với giá 0 đồng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính không nói rõ khoản đầu tư 800 tỷ đồng nào của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được mua lại với 0 đồng. Nhưng số tiền này trùng với khoản đầu tư mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã rót vào Ocean Bank. Sau khi Ocean Bank gặp khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số doanh nghiệp Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp nhận từ khi thành lập đến nay là gần 1.000 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước hơn 8.722 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, SCIC đã thực hiện bán vốn tại 368 doanh nghiệp, tổng giá trị thu về đạt gần 7.000 tỷ đồng, gấp 2,4 lần giá trị đầu tư (2.940 tỷ đồng), thặng dư bán vốn là 4.058 tỷ đồng.

Lương Bằng