Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng có ý kiến trước đề nghị từ chối vayHàn Quốc cho dự án cấp nước của UBND tỉnh Trà Vinh.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nhà máy cấp nước thành phố Trà Vinh với mức vay 11,1 triệu USD. Hàn Quốc đã tiến hành thẩm định và ký biên bản thẩmđịnh dự án với các cơ quan Việt Nam và gửi cam kết cung cấp vốn vay ODA cho dự án vào tháng 1/2015.

Tháng 2/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công hàm gửi Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị phía Hàn Quốc cùng phía Việt Nam hoàn tất các thủ tục để thực hiện dự án.

Một tỉnh từ chối vay ODA vì lý do... thiếu tiền
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây, UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này mất rất nhiều thời gian (từ tháng 1/2011 đến hết 2015) nhưng phía Hàn Quốc vẫn chưa tiến hành đàm phán với tỉnh để thực hiện dự án.

 

Đến tháng 9/2017 lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh với lãnh đạo Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc có cuộc họp trao đổi về đề cương chi tiết, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và các vấn đề liên quan nguồn vốn dự án.

Thế nhưng đại diện ngân hàng này không đồng ý nội dung này và đề xuất đánh giá lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trước khi triển khai dự án. Đáng nói nguồn vốn thuê tư vấn (dự kiến 11 tỷ đồng) phải do địa phương tự cân đối.

Viện lý do ngân sách địa phương khó khăn, không có kinh phí thuê tư vấn nên Trà Vinh xin không sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc để thực hiện dự án kể trên.

Thay vào đó, Trà Vinh muốn thực hiện xã hội hóa và đến nay đã tìm được nhà đầu tư phù hợp, có năng lực để thực hiện dự án.

Lương Bằng

Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két

Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két

 Có tới khoảng 60 tỷ USD nằm trong dân mà chưa được huy động hết.