Siêu ủy ban,Ủy ban quản lý vốn Nhà nước,vốn nhà nước

Ngày 30/9/2018, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước chính thức ra mắt. 19 tập đoàn, tổng công ty đã được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về "siêu ủy ban" với tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ đồng (khoảng 100 tỷ USD). 19 DNNN ấy đều hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế như điện, xăng, dầu, than, lương thực, viễn thông,...

Siêu ủy ban,Ủy ban quản lý vốn Nhà nước,vốn nhà nước

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một cơ quan chuyên trách trong việc quản lý vốn nhà nước tại DN, thay vì phân tán tại các bộ ngành như lâu nay. Việc ra đời của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN là một bước quan trọng để phân biệt rõ hơn, tách bạch hơn chức năng quản lý nhà nước của các bộ ngành với chức năng kinh doanh của DN.

 
Siêu ủy ban,Ủy ban quản lý vốn Nhà nước,vốn nhà nước

Siêu ủy ban này ra đời hứa hẹn sẽ thay đổi căn bản cách thức quản lý vận hành của nhiều DNNN, quy về một mối thay vì phân tán, vừa đá bóng vừa thổi còi như lâu nay.

Chức năng quan trọng của siêu ủy ban này là đầu tư và quản lý toàn bộ danh mục tài sản, vốn đầu tư của nhà nước tại các doanh nghiệp nhằm hợp lý hóa danh mục đầu tư, tối đa hóa giá trị tài sản, vốn đầu tư nhà nước tại các doanh nghiệp.

Siêu ủy ban,Ủy ban quản lý vốn Nhà nước,vốn nhà nước

Ban Kinh doanh - Thiết kế: Quốc Dũng