Được giới thiệu là loại tiền ảo dễ dàng đào, không tốn pin, không mất phí, nhưng theo nhiều chuyên gia đồng tiền ảo này thiếu tính minh bạch trong vận hành có thể khiến người chơi mù mờ chuyện được mất và có thể gặp phải rủi ro trong vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

(Theo ANTV)