Thông tin này được đưa ra tại Cuộc họp trực tuyến của Ban điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 55, dưới sự chủ trì của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Cuộc họp có sự tham dự của 12 SAI thành viên Ban điều hành ASOSAI, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Kuwait, Indonesia, Malaysia,  Nepal, Nga, Thái Lan; 2 SAI thành viên Ủy ban Kiểm toán: Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ và Cơ quan Sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên thế giới, thay vì tổ chức tại Bangladesh, lần đầu tiên được họp theo hình thức trực tuyến.

Kiểm toán các gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19
 KTNN Việt Nam chủ trì Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban điều hành tập trung thảo luận về hoạt động phát triển năng lực của ASOSAI, sự hợp tác của ASOSAI với các tổ chức khu vực, mục tiêu và ưu tiên chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027, Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác ASOSAI về Kiểm toán môi trường giai đoạn 2020-2022,...

Đáng chú ý, tại cuộc họp, lãnh đạo KTNN cho biết, trong bối cảnh thế giới đã và đang phải trải qua thời kỳ khủng hoảng chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra, các SAI đã chủ động đề xuất và tìm ra những giải pháp phù hợp để kịp thời ứng phó với đại dịch.

Cụ thể, các SAI đã và đang tiến hành kiểm toán các khoản chi tiêu công được sử dụng để thực thi các giải pháp chống virus corona, những gói mua sắm lương thực và đồ dùng thiết yếu phục vụ hỗ trợ công tác xã hội, đồng thời đánh giá các cơ chế chính sách khuyến khích tài chính hiện hành.

 

Tại Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch bệnh, KTNN đã điều chỉnh kế hoạch kiểm toán năm, tăng cường thời gian làm việc tại nhà và văn phòng, giảm thời gian kiểm toán thực địa.

Đặc biệt, KTNN Việt Nam đã tham mưu cho Quốc hội và Chính phủ xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương của nhà nước để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng.

Kiểm toán các gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19
Lãnh đạo KTNN cho hay sẽ tăng cường kiểm toán các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Cụ thể, KTNN tập trung đánh giá việc điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 (giảm thu ngân sách, giải pháp hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thuế và phí,... cho các đối tượng kiểm toán); các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn như thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, gia hạn thời hạn nộp thuế đất và tiền thuê đất, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ; lựa chọn chủ đề kiểm toán thuộc các lĩnh vực được dư luận đặc biệt quan tâm trong giai đoạn này là quản lý giá điện, xăng dầu, lương thực,...  

Đồng thời, tăng cường kiểm toán các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, tại cuộc họp, KTNN Việt Nam đã trình bày “Báo cáo về cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021” với đề xuất lựa chọn chủ đề “Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững”. Cuộc kiểm toán được kỳ vọng sẽ đem lại những phân tích, đánh giá và giải pháp mang tính bền vững nhằm cải thiện môi trường sống của các quốc gia lưu vực sông Mê kông.

Dừng kiểm toán tại Đà Nẵng nếu cần thiết

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc ngày 27/7 đã ký Công điện 812 yêu cầu, đối với các cuộc kiểm toán đang triển khai tại các đơn vị trên địa bàn TP. Đà Nẵng và địa phương có dịch, Thủ trưởng đơn vị yêu cầu Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị được kiểm toán trong công tác phòng, chống dịch; trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét dừng kiểm toán tại các đơn vị, đầu mối có liên quan tại từng Đoàn kiểm toán.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III đề xuất ngay phương án hoạt động cụ thể của đơn vị trong thời gian tới, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN từ ngày 10/7 đến nay đã đến hoặc/và lưu trú tại TP. Đà Nẵng phải báo cáo ngay và phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Ngọc Hà