Theo đó, đơn kiện yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề “Hủy quyết định số 11786/QĐ-XPVPHC ngày 28/12/2018 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty H.T Việt Nam”.

Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu,truy thu thuế,thu ngân sách
Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu bị doanh nghiệp kiện ra tòa.

Giải thích lý do khởi kiện Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện Công ty H.T Việt Nam cho biết: Cục thuế xử phạt hành chính nhưng không cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý của việc xử phạt cho người nộp thuế được biết lỗi vi phạm đã được quy định tại các Điều 6 và Điều 8 của Luật quản lý thuế bằng cách "vận dụng" Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 để từ chối cung cấp thông tin cho người nộp thuế;

 

Ngoài việc không cung cấp thông tin xử phạt, theo ông Chung Thành Tiến - người được ủy quyền của Công ty, thì Cục thuế căn cứ kết luận xử phạt chưa đúng với các quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Ông Tiến cho rằng: "Hiện nay với việc "vận dụng" các điều kiện không rõ ràng của việc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư mở rộng là nội dung mà các doanh nghiệp cần hết sức thận trọng để tránh bị phạt oan khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra xác định lại điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư mở rộng".

Hà Duy