Theo NHNN, thời gian qua, một số TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cho biết họ gặp một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Thông tư 04.

Do đó, NHNN đã xem xét, nghiên cứu ban hành thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại TCTD thay thế Thông tư 04. Việc thay thế thông tư cũ dựa nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn, tạo điều kiện để TCTD phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay; đồng thời để đảm bảo đồng bộ của các quy định pháp luật có liên quan.

Dự thảo Thông tư có 8 điều. Trong đó, bổ sung định nghĩa rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn hoặc ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.  Theo đó, TCTD và khách hàng phải thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi, vì về bản chất, việc rút một phần trước hạn tiền gửi làm thay đổi về kỳ hạn và lượng tiền gửi theo hướng kỳ hạn của phần tiền gửi rút trước hạn bị thu ngắn và lượng tiền gửi giảm so với số tiền gửi ban đầu của khách hàng tại TCTD.

Rút tiết kiệm trước, bị áp mức lãi suất thấp nhất
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xem xét ban hành Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định cụ thể đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và trường hợp khách hàng.

Cụ thể, trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

 

Với trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi, đối với phần tiền gửi rút trước hạn, TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn phần tiền gửi.

Đối với phần tiền gửi còn lại, TCTD và khách hàng thỏa thuận mức lãi suất không vượt quá mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần. Mức lãi suất này được áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn gửi tiền.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại TCTD được sử dụng làm tài sản bảo đảm để thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên, việc áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn được thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, NHNN. 

Trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, NHNN có quy định việc áp dụng thông tư này hoặc các nội dung liên quan đến lãi suất rút trước hạn không được quy định tại văn bản riêng thì thực hiện theo quy định tại thông tư này phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, bởi hiện nay một số loại hình như tiền gửi ký quỹ được Chính phủ và cơ quan quản lý chuyên ngành hướng dẫn.

Anh Tuấn

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

Theo quy định mới, mức tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho các khoản tiền gửi được bảo hiểm được nâng từ mức 75 triệu đồng lên mức 125 triệu đồng.