Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 ngày 5/1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng: Mặc dù trong bối cảnh tình hình đất nước và toàn cầu đặc biệt khó khăn nhưng năm 2020, thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế ước đạt trên 1,27 triệu tỷ đồng, vượt 1,7% so với dự toán đã được Quốc hội giao (tương ứng mức vượt gần 21 nghìn tỷ đồng), vượt trên 172 nghìn tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội; có 55/63 (87%) địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán.

Đáng chú ý, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế không như kỳ vọng, nhưng có 40/63 (63%) địa phương có số thu cao hơn năm 2019.

"Đây là nỗ lực rất lớn của ngành Thuế, góp phần cơ bản bảo đảm số thu chung của toàn ngành tài chính, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các chỉ tiêu được Quốc hội giao", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Giảm thiểu khối lượng công việc phải đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao số thu ngành thuế đạt được trong năm 2020.

Số thu nội địa năm 2020 đạt tỷ trọng rất lớn 86,5% trong tổng thu NSNN, cao hơn so với bình quân 84,8% của giai đoạn 2016-2019, vượt so với mục tiêu 5 năm đề ra (84-85%) và cao hơn so mức 68% của giai đoạn 2011-2015.

Theo Phó Thủ tướng, điều này cho thấy nguồn thu thuế đã chuyển biến theo hướng bền vững hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

 

Phó Thủ tướng đánh giá cao ngành thuế tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế với việc cắt giảm đáng kể số lượng Chi cục Thuế trong cả nước từ 711 xuống còn 415 Chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian quy định trước 10 tháng. Các Chi cục Thuế sau khi sắp xếp lại, đều đã ổn định và tiếp tục nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2019 lần đầu tiên sau nhiều năm, 63/63 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao và năm 2020 tiếp tục hoàn thành tổng thể dự toán.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý: Mặc dù chính sách về thuế dần được hoàn thiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển. Ví dụ: chính sách thuế VAT đối với mặt hàng phân bón, vẫn chưa bảo đảm công bằng giữa phân bón nhập khẩu và phân bón sản xuất trong nước. Các chính sách phải được hoàn thiện theo hướng vừa bảo đảm nguồn thu, vừa nuôi dưỡng nguồn thu, bao quát được nguồn thu, bảo đảm công bằng, khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh như thế mới tạo ra nguồn thu bền vững.

Ngoài ra, vẫn còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp, người nộp thuế. Cá biệt, có một số trường hợp, việc xử lý kéo dài qua nhiều năm, không được xử lý dứt điểm gây bức xúc cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam và phải đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng xử lý. Kỷ luật kỷ cương ở một số nơi còn chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng cán bộ vi phạm, phải xử lý.

"Đề nghị các đồng chí phải có nhìn nhận thấu đáo, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, áp dụng đúng quy định của pháp luật nhưng không cứng nhắc, thấu tình đạt lý, tăng cường chủ động, trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, đối thoại, giải thích với doanh nghiệp để tìm giải pháp xử lý dứt điểm, thấu đáo trong thời gian tới, giảm thiểu khối lượng công việc phải đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng. Không để tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh', quyết tâm phòng chống virus trì trệ", Phó Thủ tướng yêu cầu.

L.Bằng

Tăng trưởng GDP bằng một nửa mục tiêu, thu ngân sách vẫn đạt 98%

Tăng trưởng GDP bằng một nửa mục tiêu, thu ngân sách vẫn đạt 98%

Dù tăng trưởng GDP năm 2020 chỉ đạt 2,91% (thấp hơn mục tiêu đặt ra là 6,8%) nhưng thu ngân sách năm 2020 vẫn đạt tới 98% dự toán.