Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Lê Văn Long đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (mã chứng khoán: ALV). Cụ thể, ông Lê Văn Long dùng 44 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu ALV.

Phạt một cá nhân 550 triệu vì dùng 44 tài khoản thao túng cổ phiếu
Ảnh minh họa.

Do đó, ngày 29/1/2019, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Long với số tiền phạt 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

 
Phạt một cá nhân 550 triệu vì dùng 44 tài khoản thao túng cổ phiếu

Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Lê Văn Long.

(Theo BizLIVE)