(Theo Dân Trí)

Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay cao, ngân hàng thu lãi đậm

Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay cao, ngân hàng thu lãi đậm

Thu ngân sách 7 tháng khả quan nhưng dự báo sẽ khó khăn hơn thời gian tới. Riêng 22 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội số thu ngân sách đã chiếm khoảng 64% tổng thu ngân sách.