Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức lương cao nhất tại thủ đô thuộc về doanh nghiệp FDI.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, kết quả khảo sát trên 4.288 doanh nghiệp, mức lương cao nhất hiện nay là 108 triệu đồng/người/tháng, thuộc về doanh nghiệp FDI.

Theo báo cáo của loại hình doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2017 là 5.360.000 đồng/người/tháng tăng khoảng 11,5% so với năm trước.

Mức lương thấp nhất trong khối doanh nghiệp này đạt 4.020.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương,BHXH,bảo hiểm xã hội,lương thưởng
Mức lương cao nhất mà các doanh nghiệp FDI trả cho người lao động là 108 triệu đồng/người/tháng. (Ảnh minh họa)

Tiếp đến là khối doanh nghiệp dân doanh với mức lương tháng cao nhất là 50 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương thấp nhất của các doanh nghiệp này trả cho người lao động là 4.050.0000 đồng/ người/ tháng.

Theo tính toán, tiền lương bình quân năm 2017 của doanh nghiệp là 4.960.000 đồng/người/tháng tăng 8,8 % so với năm trước.

 

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương cao nhất là 50 triệu đồng/người/tháng, mức thấp nhất là 4.050.000 đồng/người/tháng.

Mức tiền lương bình quân năm 2017 của các doanh nghiệp dân doanh là 4.960.000 đồng/người/tháng tăng 8,8 % so với năm trước.

Khối các công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương cao nhất là 33.900.000 đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất trong khối này là 4.050.000 đồng/người/tháng.

Theo đó, mức lương bình quân của loại hình doanh nghiệp này vào năm 2017 là 4.900.000 đồng/người/tháng tăng 6,5% so với năm trước.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, năm 2017 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo.

Nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Nhiều doanh nghiệp đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7% đến 9% so với năm 2016.

(Theo VOV)