Tại kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương kiểm điểm trách nhiệm tập thể, các cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra sai sót trong quản lý lĩnh vực tài sản nhà đất, cho mượn không đúng quy định, không nghiêm túc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm 2017 kiểm toán niên độ ngân sách nhà nước năm 2016.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan đến việc tham mưu phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán Dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2017-2018 của Viện Năng lượng"; không cung cấp cho Kiểm toán Nhà nước số lượng xe ô tô dùng chung và số lượng xe ô tô chuyên dùng của Bộ.

Chậm cung cấp số liệu ô tô công, 1 vụ trưởng bị kiến nghị kiểm điểm
Liên quan việc cung cấp số liệu xe công, Bộ Công Thương đã có văn bản giải trình, làm rõ với Kiểm toán Nhà nước và cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm

Chia sẻ với PV. VietNamNet về kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về số liệu ô tô, đại diện Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp lý giải, Bộ Công Thương đã cung cấp cho đoàn kiểm toán báo cáo về số lượng xe. Nhưng đoàn kiểm toán yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung là các biểu bảng tổng hợp số liệu chi tiết về xe ô tô theo mẫu của Đoàn Kiểm toán nên bị chậm.

Cụ thể, ông Vũ Quốc Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, cho biết: Năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công năm 2018 của Bộ Công Thương. Trong quá trình làm việc, với yêu cầu cung cấp tài liệu về số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng do Bộ đang quản lý, sử dụng, Bộ Công Thương đã cung cấp cho đoàn kiểm toán Báo cáo về số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng do Bộ đang quản lý, sử dụng mà Bộ Công Thương đã tổng hợp gửi báo cáo Bộ Tài chính.

 

Đồng thời, do hiện tại dữ liệu chi tiết về số lượng xe ô tô của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã được cập nhật, quản lý, theo dõi thường xuyên trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Vì vậy, Bộ Công Thương đã cung cấp cho Tổ kiểm toán đường link và mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia để Đoàn Kiểm toán có thể truy cập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Đoàn kiểm toán có yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung là các biểu bảng tổng hợp số liệu chi tiết về xe ô tô theo mẫu của Đoàn Kiểm toán, khác với mẫu biểu tổng hợp mà Bộ Công Thương đã tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và cũng khác với mẫu biểu trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc tổng hợp lại số liệu theo mẫu biểu do Đoàn Kiểm toán yêu cầu đòi hỏi cán bộ phải cập nhật thủ công nên đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vì vậy việc tổng hợp cung cấp số liệu đã không đảm bảo thời gian theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán.

“Về việc kiến nghị của Kiểm toán liên quan đến cung cấp tài liệu, Bộ Công Thương đã có văn bản giải trình, làm rõ và cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm”, ông Vũ Quốc Anh chia sẻ.

L.Bằng

Chi phí nuôi xe công 12.000 tỷ đồng/năm: Nghịch lý và đề xuất

Chi phí nuôi xe công 12.000 tỷ đồng/năm: Nghịch lý và đề xuất

Trước đây chưa khoán xe công người ta đi xe thường, khoán rồi thì họ chọn xe xịn, xe sang như Mercedes, Camry. Xe càng sang, chi phí càng nhiều.