Ngày 17/4, Tổng cục Thuế cho biết: Qua thông tin báo cáo nhanh trên hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế, đến ngày 17/4 (tức là hơn 1 tuần kể từ thời điểm Nghị định 41 được thông qua), đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp giấy đề nghị giãn thuế.

Cơ quan thuế các cấp vẫn đang tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn, sẵn sàng tiếp nhận những vướng mắc, khó khắn của người nộp thuế.

Lưu ý người nộp thuế, ngày cuối cùng phải nộp đơn gia hạn
Gói giãn thuế 180 nghìn tỷ chính thức có hiệu lực từ 8/4

Hiện nay trên 98% người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức và một số người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đã thực hiện thủ tục khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Tổng cục Thuế hỗ trợ và khuyến khích người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi hồ sơ điện tử vì lý do bất khả kháng thì gửi hồ sơ theo đường bưu chính, hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ tại cơ quan thuế.

Điều lưu ý, theo quy định tại Nghị định, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm nhất là 30/7/2020, tức là còn hơn 3 tháng nữa và quyền lợi về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất của người nộp thuế vẫn được đảm bảo nếu gửi hồ sơ trước thời hạn này. 

Hiện nay có 763.141 số doanh nghiệp (chiếm 99,91%) và 83.701 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử (trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng dịch vụ công quốc gia).

Lương Bằng

Điều cần đặc biệt lưu ý khi được gia hạn thuế và tiền thuê đất

Điều cần đặc biệt lưu ý khi được gia hạn thuế và tiền thuê đất

Một số điểm cần chú ý khi áp dụng gia hạn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41 ngày 8/4/2020 của Chính phủ.