Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tăng lương cơ sở tăng 100.000 đồng so với mức hiện hành là 1,39 triệu đồng/tháng lên mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hiện tại, trong bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất thuộc về công chức, viên chức loại A3, bậc 6 với hệ số là 8.00.

 
lương công chức,lương tối thiểu,tăng lương,tiền lương
Hệ số lương cao nhất thuộc về công chức, viên chức loại A3, bậc 6 với hệ số là 8.00. Ảnh: Chụp màn hình

Mức lương hiện hành của công chức, viên chức loại A3 là 11.12 triệu đồng. Từ ngày 1/7/2019, mức lương của công chức, viên chức loại A3 được nhận là 11,92 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với mức lương hiện tại. Như vậy, đây là mức lương tối đa mà công chức, viên chức được nhận.

Trong khi đó, mức lương công chức thấp nhất cũng sẽ được nâng lên 2,01 triệu/tháng đối với các công chức loại C thuộc nhóm 3 với hệ số lương 1,35.

(Theo Dân Việt)