Trên thị trường, lãi suất huy động cao nhất đang là 8,6%/năm tại NamABank cho khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng với giá trị trên 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 13 tháng, con số này là 8,45%/năm cùng điều kiện giá trị tiền gửi.

MB công bố lãi suất 6,8%%/năm với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 6,9%/năm cho kỳ hạn 24 tháng với giá trị 200-300 tỷ đồng. Mức này thấp hơn lần lượt 40 điểm cơ bản và 90 điểm cơ bản so với đầu tháng.

LienVietPostBank chính sách tiền gửi kỳ hạn 13 tháng với giá trị trên 300 tỷ đồng với lãi suất 7,9%/năm.

So với đầu tháng, Viet Capital Bank không còn công bố lãi suất cho các khoản tiền gửi điều kiện. Ngân hàng này từng có lãi suất tiền gửi giá trị trên 500 tỷ đồng là 8,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.

So với tháng trước, những ngân hàng “treo” lãi suất cao cho các khoản tiền gửi có điều kiện thiếu đi SHB và ABBank. SHB từng huy động lãi suất cao nhất thị trường ở 8,95%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với khoản gửi trên 500 tỷ đồng, theo sau là ABBank với 8,3%/năm.

Với khoản tiền gửi thông thường không có điều kiện đặc biệt, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng phổ biến là 5,8-6,8%/năn, không nhiều biến động so với giữa tháng.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng. Đơn vị:%.
 

Lãi suất giảm hoặc đi ngang ở vùng thấp

Một số ngân hàng tiếp tục công bố biểu lãi suất mới thấp hơn từ cuối tháng 10. Đơn cử, từ 26/10, Techcombank hạ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng từ 4,3% xuống 4,1%/năm, tương đương kỳ hạn 7-11 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm từ 4,8% xuống 4,6%/năm và trên 12 tháng giảm 20-25 điểm cơ bản về 4,6%. Lãi suất kỳ hạn trên 24 tháng giảm từ 4,9% còn 4,8%.

LienVietPostBank cũng công bố buổi lãi suất mới giảm 20-40 điểm cơ bản từ 21/10. Trong đó lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng giảm từ 3,7% về 3,5%, lãi suất 6 tháng giảm từ 4% về 3,6%/năm. Lãi suất 9 tháng giảm về 4,7% và kỳ hạn 12 tháng giảm 20 điểm cơ bản về 6%. Lãi suất trên 12 tháng phổ biến ở 6,1%/năm.

MB cũng công bố biểu lãi suất mới, giảm 10-20 điểm cơ bản so với đầu tháng. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 3,3%/năm giảm 10 điểm cơ bản, trong khi kỳ hạn 3 tháng còn 3,5%, giảm 15 điểm cơ bản. Tiền gửi trên 12 tháng 5,3-5,4%/năm.

Tại BaoViet Bank, lãi suất giảm 20-40 điểm cơ bản từ 20/10 tại tất cả các kỳ hạn trên 1 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng còn 6,05%, kỳ hạn 12 tháng còn 6,8%/năm...

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research cho rằng trong vài tháng tới, lãi suất sẽ giữ ở vùng thấp do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn khá khiêm tốn và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn nhấn mạnh việc giảm lãi suất để giúp các ngân hàng thương mại có đủ nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế.

(Theo NDH)