Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 của Kiểm toán nhà nước.

Báo cáo được Kiểm toán Nhà nước gửi các Đại biểu Quốc hội cho biết: Theo kế hoạch tính đến ngày 30/9/2019, Kiểm toán Nhà nướcthực hiện 209 cuộc kiểm toán, được tổ chức thành 227 đoàn kiểm toán; đã triển khai 214 đoàn kiểm toán, trong đó 147 đoàn kiểm toán đã kết thúc.

Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán đến ngày 30/9/2019 là 61.732 tỷ đồng (trong đó tăng thu 6.197 tỷ đồng, giảm chi 12.842 tỷ đồng).

Kiểm toán Ngân hàng phát triển Việt Nam, chuyển 2 vụ sang công an
Kiểm toán chuyển 2 vụ việc sang công an

Qua kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nướcđã chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 36 văn bản (04 thông tư, 04 nghị quyết, 10 quyết định, 18 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước nhằm tránh thật thoát, lãng phí.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán...

Kiểm toán Nhà nước đang tiến hành kiểm toán Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước và Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình theo Kế hoạch kiểm toán năm 2019.

 

Với trường hợp Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh), Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính để phối hợp cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán, đồng thời tránh sự chồng chéo, trùng lắp nội dung trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Qua kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.300 tỷ đồng; kiến nghị xử lý, xem xét thu hồi đất đủ điều kiện 7,5 triệu m2; kiến nghị nghiên cứu sửa đổi các cơ chế quản lý đất đai.

Thông qua kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm được phát hiện tại các báo cáo kiểm toán; chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bao gồm công văn số 681/KTNN-TH ngày 03/6/2019 của Kiểm toán Nhà nước gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đối với 02 vụ chuyển hồ sơ nêu trên, ngày 12/9/2019  Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Văn bản số 1298/ANĐT-P4 thông báo việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cung cấp 41 bộ hồ sơ Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho Cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát

Lương Bằng