Ngày 6/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1390/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) - giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Cường.

Ông Nguyễn Văn Cường sinh ngày 12/4/1978. Ông Cường Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng cầu đường; tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, chuyên ngành Hành chính học; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Bách Khoa Hà Nội); Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

 

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. 

Hiện nay, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam gồm có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; cùng các thành viên khác là đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,...

Anh Tuấn

Ông Trần Quân được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ông Trần Quân được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Trần Quân, Chánh văn phòng Bộ Tài chính giữ chức Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.