Thông tin được Tổng cục Thuế cung cấp ngày 31/7 cho thấy, tính đến ngày 30/7, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 179.247 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.645 tỷ đồng. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nộp 125.152 giấy đề nghị, còn hộ, cá nhân kinh doanh nộp 54.095 giấy đề nghị.

Số thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp được gia hạn là hơn 28.900 tỷ đồng; số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp được gia hạn là hơn 20.500 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là trên 3.300 tỷ đồng; Thuế giá trị gia tăng và Thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là gần 600 tỷ đồng.

Dự tính hoãn 180 nghìn tỷ tiền thuế, chốt lại chỉ được 53 nghìn tỷ
Số tiền thuế được gia hạn thấp hơn con số đã ước tính trước đó nhiều lần.

Theo quy định của Nghị định 41, hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 30/7. Như vậy, thời gian nộp giấy đề nghị gia hạn đã kết thúc.

 

Tổng cục Thuế cho biết: Thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 666.080 tỷ đồng, bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả thu ngân sách do ngành thuế quản lý 7 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ (thu 7 tháng năm 2019 đạt 57% số thu cả năm, tăng 11,8% so với cùng kỳ, năm 2018 tỷ lệ tương ứng là 56,7%, tăng 16,2%, năm 2017 đạt 54,8%, tăng 16,1%).

"Diễn biến thu qua các tháng giảm dần và giảm mạnh từ tháng 4 trở đi. Trong đó, tiến độ thu khá tập trung tại một số khoản có nguồn phát sinh kinh tế của năm 2019 nhưng theo quy định các DN kê khai, nộp thuế trong những tháng đầu năm 2020", Tổng cục Thuế cho hay.

L.Bằng

Chưa kịp hồi phục đã lo đóng thuế: Đầu tư lớn cần hỗ trợ dài hơn

Chưa kịp hồi phục đã lo đóng thuế: Đầu tư lớn cần hỗ trợ dài hơn

Nhiều chuyên gia cho rằng việc kéo dài thời gian giãn thuế với doanh nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên không nên cào bằng mà phải sàng lọc kỹ để giãn thuế đúng đối tượng.