Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa giao cho các đơn vị tăng cường quản lý thuế đối với hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ.

Để chống thất thu thuế đối với các hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh, từ tháng 5 đến tháng 7/2016 lãnh đạo Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế, Cục thuế địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM. 
Hàng triệu hộ kinh doanh vào 'tầm ngắm' cơ quan thuế
 

Căn cứ kết quả thanh tra kiểm tra, cơ quan thuế thực hiện việc xác định lại mức doanh thu khoán, mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để áp dụng thực hiện chậm nhất từ 30/7/2016.

Ngoài ra, kết quả thanh kiểm tra này sẽ được dùng để sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy định việc lập hóa đơn trong mọi trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ, không phân biệt tổng giá thanh toán tối thiểu hoặc người mua có yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Thuế đánh giá sơ bộ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng vốn của Truyền hình An Viên, hoàn thành trước ngày 5/5/2016. Đồng thời, đôn đốc, giám các đoàn thanh tra thuế hệ thống siêu thị BigC Việt Nam.

Hà Duy