Giảm mức đóng BHXH bắt buộc với các doanh nghiệp
Từ ngày 15-7-2020, doanh nghiệp được giảm mức đóng BHXH bắt buộc khi đủ các điều kiện theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5%) khi đáp ứng các điều kiện sau: Là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; trong vòng 3 năm liền trước năm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, BHXH; thực hiện báo cáo định kỳ TNLĐ, an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất; tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

 

Nghị định 58/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15-7-2020 và thay thế Nghị định 44/2017/NĐ-CP.

(Theo NLĐ)