Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

06:05 | 27/05/2018

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

nghỉ hưu,bảo hiểm xã hội,BHXH,lương hưu
 

(Theo Vietnamplus)

 
 
  •  
  •  
0 bình luận