Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Chính phủ đề xuất xóa hơn 7.963 tỷ đồng tiền nợ thuế, nợ phạt, tiền phạt chậm nộp và khoanh nợ hơn 6.731 tỷ đồng cho doanh nghiệp. 

 

Trong số tiền thuế Bộ Tài chính đề xuất xóa, có hơn 7.400 tỷ đồng là từ các đơn vị thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014.

Bộ Tài chính cũng đề nghị khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt đối với những trường hợp tương tự kể trên phát sinh từ 1/1/2014 đến 31/12/2015, với số tiền vào khoảng 6.731 tỷ đồng.

Theo Tiền Phong