Mới đây, văn bản số 5106/UBCK-TT 20/8/2020 của UBCKNN, liên quan đến các giao dịch mua cổ phần PVI từ 2018 đến nay.

Ngay sau đó, HDI Global SE (HDI) - Đức là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần PVI, niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội cũng là bên có giao dịch liên quan đến quyết định xử phạt của UBCK nhà nước đã có thông tin giải trình.

Đầu tư trăm tỷ vào DN Việt, nhà đầu tư ngoại giải trình

Theo HDI, việc tăng tỉ lệ sở hữu nước ngoài trong PVI đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVI, đại diện 99,94% cổ phần có quyền biểu quyết PVI thông qua, vào ngày 27/4/2017. ĐHĐCĐ của PVI đã giao cho Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị Quyết này.

Theo đó, PVI cần điều chỉnh bỏ một số ngành nghề kinh doanh trên thực tế PVI không hoạt động như ngành cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, cổng thông tin và điều chỉnh lại cam kết phạm vi hoạt động ngành kinh doanh bất động sản áp dụng cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định hiện hành.

 

Tuy nhiên, trong vòng 2 năm kể từ 27/2/2017, vì nhiều lý do, việc điều chỉnh ngành nghề bị trì hoãn, không được thực hiện.

Tới 29/3/2019, nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh PVI đã được đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ và thông qua vấn đề này tại ĐHĐCĐ. Hồ sơ xin tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% của PVI được nộp lên UBCKNN vào ngày 9/4/2019. UBCK đã có văn bản về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 100% vốn điều lệ là phù hợp với quy định vào ngày 19/4/2019.  

Hiện nay HDI, đã và tiếp tục giải trình khúc mắc và làm việc với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề nêu ra tại văn bản CV 5106 của UBCKNN.

Trước đó, ngày 20/8, UBCK Nhà nước đã có văn bản 5106/UBCK-TT về việc vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, UBCK thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với HDI với tổng số tiền 185 triệu đồng. Bao gồm, 125 triệu đồng do có hành vi thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một công ty chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố công tin; phạt tiền 60 triệu đồng do vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Duy Trung