Quý III/2020 là quý kinh doanh cuối cùng Công ty CP Xây dựng Coteccons (CTD) hoạt động dưới vai trò điều hành của ông Nguyễn Bá Dương - người đã có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 2/10 sau hơn một thập niên lãnh đạo.

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ đầu năm, nhiều dự án bất động sản phải giãn tiến độ xây dựng, doanh thu quý III/2020 của Coteccons đã giảm gần 55%. Tác động này khiến lãi gộp trong quý cũng giảm hơn 54 tỷ đồng.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý III cho biết nhà thầu xây dựng này ghi nhận 2.807 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn 3.400 tỷ đồng (55%) so với cùng kỳ năm trước. Dù đã điều chỉnh các chi phí phát sinh trong kỳ theo xu hướng tiết giảm nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính của Coteccons vẫn sụt giảm mạnh.

Kết quả, nhà thầu xây dựng lớn nhất trong nước ghi nhận 117 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý III, giảm 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cũng giảm tương ứng xuống 89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thu hơn 165 tỷ đồng.

Coteccons làm ăn ra sao trong quý cuối ông Dương làm chủ tịch?

Trong 2 năm gần nhất, biên lãi gộp của Coteccons là vấn đề được nhà đầu tư và ban lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm khi chỉ số này liên tục sụt giảm kể từ khi chạm đỉnh năm 2017. Trong quý gần nhất, biên lãi gộp của doanh nghiệp đã có xu hướng cải thiện hơn so với cùng kỳ khi đạt 5,99% (cùng kỳ chỉ là 4,07%). Tuy nhiên, chỉ số này lại giảm so với quý liền trước và kết thúc đà tăng 5 quý liên tiếp.

Ngoài ra, nguyên nhân chính khiến biên lãi gộp Coteccons được cải thiện đến từ việc tiết giảm các chi phí giá vốn liên quan hoạt động kinh doanh.

 

Lãnh đạo nhà thầu xây dựng này cũng cho biết công ty có khoản giảm trừ doanh thu hơn 31 tỷ đồng của công trình đã quyết toán trong kỳ dẫn tới giảm lợi nhuận gộp thu về trong quý.

Tính chung 9 tháng, Coteccons ghi nhận 10.332 tỷ doanh thu và 369 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 36% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp trong kỳ 9 tháng của nhà thầu xây dựng này đạt 5,87%, cao hơn mức 4,37% của năm 2019.

So với kế hoạch 16.000 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ lợi nhuận, sau 3/4 năm tài chính, Coteccons mới hoàn thành 65% chỉ tiêu doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đến cuối tháng 9, Coteccons vẫn là công ty mẹ nắm 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons - một nhà thầu thi công lớn tại Việt Nam. Khoản đầu tư tại Unicons có giá trị 638 tỷ đồng.

Coteccons cũng nắm 100% vốn tại Công ty TNHH Covestcons với số vốn 1.872 tỷ đồng góp vào. Ngoài ra, công ty còn sở hữu 14,3% vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua khoản đầu tư gần 58 tỷ.

Năm 2020 là năm với nhiều biến động trong nội bộ Coteccons khi rất nhiều nhân sự cấp cao từ nhiệm. So với đầu năm, HĐQT Coteccons đã thay đổi 3/7 vị trí, bao gồm cả nhân sự chủ tịch của ông Nguyễn Bá Dương. Ban tổng giám đốc/kế toán trưởng nhà thầu này cũng thay đổi 4/6 vị trí, gồm cả tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Những người rời khỏi Coteccons từ tháng 6 đến nay đều là những nhân sự nhiều năm làm việc dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Dương.

(Theo Zing)