Chỉ đạo giảm phí ở ít nhất 50% trạm BOT đã quyết toán

16:56 | 08/11/2017

 - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu giảm giá dịch vụ BOT đối với ít nhất 50% số trạm đã quyết toán trong năm 2017.

Tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá mới đây, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông vận tải sớm tính toán, phối hợp với Bộ Tài chính để đàm phán, điều chỉnh giảm giá dịch vụ BOT tại các trạm đã quyết toán theo nguyên tắc và chủ trương ưu tiên giảm giá hơn giảm thời gian thu với mục tiêu giảm giá dịch vụ BOT đối với ít nhất 50% số trạm đã quyết toán trong năm 2017.

BOT,trạm BOT,giá điện,giá dịch vụ y tế
 

Đối với giá điện, Bộ Công Thương cần khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện trình Chính phủ quyết định. Trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể, đồng thời kết hợp đồng bộ với các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng khác để bù đắp cho mức giảm tốc độ tăng GDP tương ứng.

Đối với việc thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm 2018, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội và Bộ Tài chính thực hiện tính toán, báo cáo Chính phủ lộ trình điều chỉnh phù hợp và các giải pháp để bảo đảm khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế khi thực hiện lộ trình điều chỉnh giá. 

Liên quan giá thuốc chữa bệnh cho người, Bộ Y tế phải tiếp tục thực hiện việc đấu thầu tập trung, đẩy nhanh việc đàm phán giá thuốc đối với các loại thuốc biệt dược, các loại thuốc đã hết hạn hợp đồng; Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện việc đấu thầu thuốc tập trung theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2016 với mục tiêu kéo giá thuốc giảm từ 10 – 15%.

Hà Duy

 
 
  •  
  •  
0 bình luận