Sự quan tâm của các nhà đầu tư đã giúp đẩy giá đồng tiền điện tử này tăng vọt từ mức 7.200 USD vào đầu năm 2020 lên mức kỷ lục hơn 35.000 USD vào những ngày đầu tiên trong năm 2021. Tuy nhiên, trước đây trong lịch sử cũng đã có không ít lần giá trị Bitcoin đã đạt những cột mốc rất cao, nhưng rồi nhanh chóng mất giá sau đó...

 

(Theo Lao Động)