Báo cáo của Chính phủ về kết quả xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước cho thấy mỗi năm có cả ngàn cán bộ bị xử lý.

Đối với sai phạm năm 2014, báo cáo của Chính phủ cho biết: Số tổ chức đề nghị xử lý là 640 tổ chức; trong đó số tổ chức đã xử lý là 545 tổ chức (chiếm  85,1%), số tổ chức đang xử lý là 64 tổ chức (chiếm 10,0%), số tổ chức chưa xử lý là 31 tổ chức (chiếm 4,9%).

Số cá nhân đề nghị xử lý trong năm 2014 là 1.075 người. Trong đó số đã xử lý là 1.016 người (chiếm 94,5%); còn lại là số đang xử lý và số chưa xử lý.

sai phạm,cán bộ sai phạm,ngân sách
Nhiều địa phương chi tiêu ngân sách tùy tiện.
 

Đối với sai phạm năm 2015, báo cáo của Chính phủ cho biết số tổ chức đề nghị xử lý cao hơn năm 2014 với 722 tổ chức (số tổ chức đã xử lý là 631 tổ chức (chiếm 87,4%).

Số cá nhân đề nghị xử lý với sai phạm của năm 2015 là 1.126 người, trong đó số cá nhân đã xử lý là 1.061 người (chiếm 94,2%), còn lại là số cá nhân đang xử lý và số cá nhân chưa xử lý.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy sai phạm cá nhân trong quản lý tài chính - ngân sách chủ yếu diễn ra ở cấp địa phương.

Chẳng hạn, trong số hơn 1.100 cán bộ bị đề nghị xử lý của năm 2015 thì ở cấp Bộ, cơ quan ngang bộ chỉ có 53 người. Còn số cán bộ bị xử lý ở cấp địa phương là 1.073 người, nhiều nhất là TP.HCM với 150 người, kế đến là Gia Lai, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đắc Lắk, Quảng Nam, An Giang,...

L.Bằng