Theo Nghị định 44, 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng thêm 7,19% (cùng thời điểm lương cơ sở tăng) gồm:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009, Nghị định 122/2003 và Nghị định 09/1998 đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Cách tính tăng lương hưu từ 1/7 với 8 nhóm đối tượng
Sau khi lương cơ sở tăng, lương hưu cũng được điều chỉnh tăng từ 1/7 tới.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000, Quyết định 613/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008, Quyết định 38/2010.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/210.

 

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Theo Dự thảo hướng dẫn thực hiện nghị định trên của Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến, mức lương tăng thêm 7,19% từ ngày 1/7 sẽ được lấy theo căn cứ lương tháng 6/2019, cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019 sẽ bằng (=) Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6/2019 nhân (x) 1,0719.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ LĐ-TB&XH để nghiên cứu, giải quyết.

Về kinh phí tăng lương, ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ BHXH trước ngày 1/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000, Quyết định 613 và các đối tượng quy định tại khoản 4, 5, 6 và khoản 7; hưởng lương hưu theo Nghị định 159/2006, Nghị định 11/2011 và Nghị định 23/2012.

Quỹ BHXH sẽ chi trả với các đối tượng hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/10/1995 tới nay, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 92/2009, Nghị định 121/2003 và Nghị định 09/1998.

(Theo Tiền phong)