(Theo Báo Giao Thông)

Từ 1/10: Quy định mới về đăng kiểm, miễn phí đường bộ cho ô tô

Từ 1/10: Quy định mới về đăng kiểm, miễn phí đường bộ cho ô tô

Từ tháng 10/2021, hàng loạt chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực như: doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới; quy định mới về đăng kiểm ô tô, ban hành mẫu giấy xác nhận mới để mua nhà ở xã hội.