Bất đồng vì xác định cá cược hay không

Câu chuyện về quan điểm khác nhau giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính liên quan đến trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài không phải bây giờ mới xuất hiện. Việc này đã diễn ra từ tháng 8/2018.

Khi đó, trong một văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị rằng: Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau ngày 1/7/2015 (ngày Luật Đầu tư có hiệu lực) phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hai Bộ tranh cãi không ngừng, liên tiếp văn bản lên Thủ tướng
Hai bộ không thống nhất quan điểm về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điều này lập tức khiến Bộ Tài chính phản ứng. Bộ Tài chính là cơ quan thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Tại văn bản do Thứ trưởng Vũ Thị Mai ký, Bộ Tài chính cho rằng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài không phải là hoạt động cá cược và không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Doanh nghiệp kinh doanh được “xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng” khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đã đăng ký kinh doanh ngành nghề trò chơi điện tử có thưởng.

Trong những văn bản sau đó, Bộ Tài chính đều phản bác ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính cho rằng việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư muốn ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được xếp vào hoạt động cá cược và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ là “không phù hợp với quy định của Luật đầu tư và hệ thống pháp luật hiện hành”.

Bộ Tài chính cho rằng kiến nghị nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là không có căn cứ pháp lý, dễ xảy ra khiếu kiện giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; làm tăng điều kiện, quy trình, thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và có sự phân biệt đối với các DN đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước ngày 1/7/2015 mặc dù cùng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 86 và Nghị định 175; làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

“Mặc dù đây là ngành, nghề kinh doanh không khuyến khích phát triển nhưng việc xử lý phải theo quy định của pháp luật chứ không theo cách hiểu như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đi ngược lại chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn không đồng tình với quan điểm ấy.

Hai bộ chưa phục, “trọng tài” vào cuộc

 

Không đồng ý với Bộ Tài chính, cho nên ngay tháng 1/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại có một văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó có giải trình thêm ý kiến của các bộ ngành khác.

Bộ Tư pháp nêu ý kiến: Luật Đầu tư 2014 và các Nghị định của Chính phủ chưa có quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là một dạng hoạt động cá cược.

Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần lập luận chặt chẽ, thuyết phục hơn để khẳng định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thuộc hoạt động cá cược. Trường hợp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động cá cược thì Bộ Tư pháp thấy rằng các đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ là phù hợp.

Trước các ý kiến trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định các lập luận về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động cá cược đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng tại công văn ngày 6/8/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định kiến nghị của mình là hợp lý trên cả 3 phương diện “pháp lý, bản chất và thực tiễn áp dụng của các cơ quan bảo vệ pháp luật”.

Cho nên Bộ này bảo lưu quan điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trả lời PV.VietNamNet ngày 22/3, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho hay: Vừa rồi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ họp với các bộ ngành, thì 2 luồng ý kiến vẫn còn khác nhau nên Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp thẩm định có ý kiến cuối cùng.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho rằng: Khung pháp lí cho hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng đã đầy đủ, có hẳn Nghị định về loại hình kinh doanh này. Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm lâu năm quản lý kinh doanh trò chơi có thưởng này, nó chỉ là hoạt động bổ trợ cho các điểm du lịch như khách sạn 5 sao.

“Luật Đầu tư có ghi hoạt động cá cược đánh bạc phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư. Nếu kinh doanh trò chơi điện tủ có thưởng là hoạt động cá cược thì theo Luật Đầu tư phải lên đến Thủ tướng xem xét chủ trương đầu tư. Bộ Tài chính và nhiều cơ quan cho rằng đấy không phải cờ bạc nên chỉ cần thực hiện theo đúng nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Nghị định này không quy định trình tự đầu tư phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói.

Cho nên, theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Tư pháp xem xét và có trả lời cuối cùng “trò chơi điện tử có thưởng có phải là cờ bạc hay không, hay chỉ là lĩnh vực dịch vụ bình thường”.

Dự án hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động kinh doanh bổ trợ cho hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp là kinh doanh du lịch, lưu trú, có quy mô đầu tư nhỏ. Vốn đầu tư chủ yếu là mua sắm máy trò chơi điện tử có thưởng, thiết bị trò chơi, khoảng 50 tỷ đồng/điểm kinh doanh trung bình 50 máy trò chơi điện tử có thưởng.

Lương Bằng